Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o wykładnię prawa - 07.10.2016 r. - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Archiwum Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-117.html)
+---- Wątek: Wniosek o wykładnię prawa - 07.10.2016 r. (/thread-6565.html)Wniosek o wykładnię prawa - 07.10.2016 r. - Tadeusz Krasnodębski - 07.10.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 07.10.2016 r.

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: Art. 7. Układu Stowarzyszeniowego z Hasselandem i Brodrią ( http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,3597.0.html )

Treść wniosku: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej?
Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?


(-) Tadeusz KrasnodębskiOdp: Wniosek o wykładnię prawa - 07.10.2016 r. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 10.10.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 10 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 10 października br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej? Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?


złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/14/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy