Forum Republiki Bialeńskiej
Akt oskarżenia - Jan Kaniewski, 11 października 2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Archiwum Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-117.html)
+---- Wątek: Akt oskarżenia - Jan Kaniewski, 11 października 2016 (/thread-6597.html)Akt oskarżenia - Jan Kaniewski, 11 października 2016 - Maciej Kamiński - 11.10.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Wolnograd, 11 października 2016

Dane oskarżyciela publicznego: Maciej Kamiński

Dane oskarżonego: Jan Kaniewski

Przedmiot aktu oskarżenia: Art. 34 p. 2, art. 37 p. 1.

Uzasadnienie: Oskarżony, ogłaszając odnowienie niezależnej Regencji Wolnego Wolnogradu, czyli, zdaniem oskarżyciela, aktywnie dążył do oderwania od Republiki Bialeńskiej terytoriów co najmniej miasta stołecznego.
W tym samym miejscu ogłosił dążenie do oczyszczenia "przejętych" terytoriów z "nieczystości administracji", co w połączeniu z ogłoszeniem się na nowo Regentem Wolnego Wolnogradu, co zdaniem oskarżyciela stanowi dążenie do bezprawnej zmiany ustroju i obalenia konstytucyjnych organów. Podlega pod to również próba zorganizowania zbrojnego (no cóż, partyzanckiego co najmniej) przejęcia władzy na terenie stolicy.
Oskarżony został aresztowany. Na czas rozprawy Policja zwolni go z aresztu.


Materiał dowodowy: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,6779.msg61107.html#msg61107
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,6782.msg61118.html#msg61118


Podpisano,
Funkcjonariusz Policji Krajowej
(-) Maciej KamińskiOdp: Akt oskarżenia - Jan Kaniewski, 11 października 2016 - Alberto Carlos de Médici y Zep - 14.10.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 14 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 14 października br.
aktu oskarżenia przeciwko: Janowi Kaniewskiemu
oskarżonego przez: Macieja Kamińskiego
o to, że podejmuje działania mające na celu oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej oraz bezprawny sposób dąży do zmiany ustroju Republiki Bialeńskiej i obalenia organów konstytucyjnych.


postanawia:

Art. 1.
Rozpocząć postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/6/2016

Art. 2.
Zobowiązać oskarżonego do odpowiedzi na akt oskarżenia.

Art.3.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy