Forum Republiki Bialeńskiej
Program 3 kroków - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Resorty rządowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-559.html)
+---- Dział: Archiwum Ministerstw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-28.html)
+----- Dział: Archiwum Resortu ds. Oświecenia i Aktywności (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-10.html)
+------ Dział: Biuro Promocji (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-15.html)
+------ Wątek: Program 3 kroków (/thread-6638.html)Program 3 kroków - Piotr Pawel I - 19.10.2016

[attachment id=1 msg=61743]

W Bialenii trwają spory prawno-konstytucyjne, ale urzędy i instytucje winny działać dalej - działa więc Biuro Promocji. Przygotowujemy PROGRAM TRZECH KROKÓW dla nowych mieszkańców, takich zwłaszcza, którzy nigdy się z mikronacjami nie zetknęli. PZU - POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, UCZESTNICZYĆ będzie funkcjonował i w Bialenii, i w Hasselandzie, w tym ostatnim zapewne w oparciu o Królewską Akademię Nauk.
POZNAĆ - zestaw materiałów i szkoleń.
ZROZUMIEĆ - wsparcie ze strony doświadczonych uczestników mikronacji.
UCZESTNICZYĆ - propozycje konkretnego zaangażowania w aktywność Bialenii.
Będę prosił o pomoc i wsparcie.