Forum Republiki Bialeńskiej
Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Kultura i społeczeństwo (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-4.html)
+--- Dział: Kawiarnia Artystyczna "Kulturalna" (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-78.html)
+---- Dział: Sala Historyczna (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-89.html)
+---- Wątek: Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji (/thread-665.html)Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji - AndrzejSwarzewski - 08.04.2014

Komunistyczne:
Zbrojny Front Ludowy- formacja wojskowa finansowana przez komunistów z zachodu mikroświata. Powstała 7 marca 1942 roku wyniku procesu jednoczenia lewicowej partyzantki. ZFN walczył i rozrastał się do końca Wielkiej Wojny Mikroświatowej, prowadząc walkę z okupantem, a także w mniejszym stopniu z prawicową partyzantką. Po wojnie Front odegrał główną rolę w bialeńskiej wojnie domowej.
W szczytowych okresach ZFL liczył około dwustu tysięcy żołnierzy.

Robotniczo-Chłopska Siła Zbrojna- formacja istniejąca od końca 1941 roku do 8 maja 1943 roku, kiedy RChSZ stała się częścią Zbrojnego Frontu Ludowego. Armia ta zasłynęła ze zwalczania monarchistów, nacjonalistów i wszelkich przedwojennych wrogów politycznych. Z tego powodu RChSZ po wojnie nie była stawiana za wzór na równi z m.in. Zbrojnym Frontem Ludowym.
Siła Zbrojna liczyła do pięćdziesięciu tysięcy żołnierzy.

Bialeńska Armia Ludowa- niewielka formacja zainstalowana przez sarmackich komunistów z Sarmackiej Armii Ludowej, która miała na celu zacieśnienie stosunków bialeńsko-sarmackich po wojnie, szpiegowanie na rzecz SAL i pomoc w zwalczaniu wrogów.
Armia nie przekraczała dziesięciu tysięcy żołnierzy. Pomimo tego po wojnie BAL była wzorem wierności, odwagi i poświęcenia.

Prawicowe:
Front Partyzantki Narodowo-Królewskiej- formacja utworzona od razu po przegranej wojnie obronnej Bialenii i walcząca aż do powołania rządu Adama Krautza, jednego z jej głównych ideologów. Armia ta zwalczała scholandzkich najeźdźców, jak i komunistów, głównie Robotniczo-Chłopską Siłę Zbrojną i Bialeńską Armię Ludową.
Żołnierze Frontu walczyli przeciwko Scholandii także w innych częściach mikroświata pod różnymi sztandarami.
W szczytowych okresach Partyzantka liczyła dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób.

Liga Obrony Państwa- formacja stworzona na początku 1942 roku przez grupę przedwojennych oficerów przeciwnych restauracji monarchii po wojnie, do czego dążył FPNK. Liga Obrony Państwa prowadziła rozmowy pokojowe i dyplomatyczne zarówno z innymi organizacjami prawicowymi, jak i komunistami, a nawet Scholandami i bialeńskimi kolaborantami.
Liga liczyła do stu pięćdziesięciu tysięcy żołnierzy.

Narodowa Organizacja Zbrojna- prawicowa i nacjonalistyczna formacja utworzona w maju 1942 roku. Organizacja zwalczała komunistów, głównie prosarmackich, a także monarchistów i wszelkich wrogich reakcjonistów. Po wojnie NOZ jako jedyna prawicowa organizacja zbrojna była przeciw rządom Krautza.
W szczytowych momentach NOZ liczyło sto tysięcy żołnierzy.

Kolaboranckie:
Armia Wielkiej Bialenii- formacja kolaborancka utworzona zaraz po podbiciu Bialenii. Zołnierze AWB walczyli po stronie Scholandii i Dreamlandu na wszystkich frontach mikroświata wykazując się bohaterstwem i wiernością. W kraju Armia zajmowała się głównie zwalczaniem komunistów, band rabunkowych i wszelkich agentur.
AWB prowadziło wiele akcji antykomunistycznych razem z NOZ.
Armia liczyła do dwustu tysięcy żołnierzy. Pod koniec wojny część żołnierzy ewakuowało się razem ze Scholandami, większość jednak weszła w skład prawicowych organizacji.

Narodowy Front Walki- niewielka formacja założona w 1944 roku w obawie przed niewiernością Armii Wielkiej Bialenii. Narodowy Front Walki przez wiele lat po wojnie zwalczał komunistów, a jego cywilni agenci aż do lat osiemdziesiątych reprezentowali interesy Scholandii.
NFW liczył do dziesięciu tysięcy żołnierzy.


Re: Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji - Maciej Kamiński - 09.04.2014

No tośmy całkiem jak Polacy w porzekadle. Smile SmileSmile


Re: Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji - AndrzejSwarzewski - 09.04.2014

Cytat:No tośmy całkiem jak Polacy w porzekadle. Smile SmileSmile
W jakim porzekadle? Smile SmileSmile

Tak na marginesie, to Polacy nigdy nie mieli znaczących jednostek kolaboranckich, a i partyzantka komunistyczna nie miała lekko. Wink


Re: Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji - Maciej Kamiński - 09.04.2014

Cytat:[quote author="Lehrabia"]No tośmy całkiem jak Polacy w porzekadle. Smile SmileSmile
W jakim porzekadle? Smile SmileSmile

Tak na marginesie, to Polacy nigdy nie mieli znaczących jednostek kolaboranckich, a i partyzantka komunistyczna nie miała lekko. Wink[/quote]
Gdzie trzech Polaków, tam pięć partii. :wink: :wink::wink: Bo ilość tych ugrupowań, nawet spod jednego znaku, spora jest.


Re: Bialeńskie jednostki zbrojne w okresie okupacji - AndrzejSwarzewski - 09.04.2014

Nie taka znowu wielka. Wink Po lewej stronie Robotniczo-Chłopska Siła Zbrojna działała przed Zbrojnym Frontem Ludowym, niejako jako poprzednik, a Bialeńska Armia Ludowa była mała i agenturalna.

Na prawo z kolei Front Partyzantki Narodowo-Królewskiej był siłą dominującą, reprezentującą przedwojenny porządek. Liga Obrony Państwa różniła się już dość znacznie, była bardziej zachowawcza, niż antyscholandzka. Z kolei Narodowa Organizacja Zbrojna to już była całkiem inna bajka, antymonarchistyczny nacjonalizm, działania antykomunistyczne i gotowość do rozmów ze Scholandami.

Wśród kolaborantów de facto tylko Armia Wielkiej Bialenii. Narodowy Front Walki powstał pod koniec wojny i tak naprawdę nie zdążył się rozwinąć.