Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. uzupełnienia składu Parlamentu - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. uzupełnienia składu Parlamentu (/thread-6758.html)Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. uzupełnienia składu Parlamentu - Tadeusz Krasnodębski - 03.11.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU
WS. UZUPEŁNIENIA SKŁADU PARLAMENTU XXIV KADENCJI

3 listopada 2016 r.

Artykuł 1.

W związku ze zrzeczeniem się mandatu poselskiego przez Posła Piotra Pawła de Zayma, stwierdza się wygaśnięcie jego mandatu.

Artykuł 2.

Powołuje się do składu Parlamentu XXIV kadencji Posła Hewreta Faradobusa w związku z faktem bycia jedynym kandydatem w wyborach uzupełniających.

Artykuł 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji