Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o wykładnię prawa - 07.11.2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Archiwum Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-117.html)
+---- Wątek: Wniosek o wykładnię prawa - 07.11.2016 (/thread-6800.html)Wniosek o wykładnię prawa - 07.11.2016 - Hewret von Thorn - 07.11.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 07.11.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,3681.0.html

Artykuł 21a, ust. 3
"Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki niezbędne do pełnienia urzędu Prezydenta."

Prawdopodobnie również Ordynacja Wyborcza oraz inne ustawy Republiki Bialeńskiej.


Treść wniosku: Jakie szczegółowe warunki musi spełnić osoba powołana na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiejm, aby móc pełnić funkcję?

Podpisano,
(-) Hewret FaradobusOdp: Wniosek o wykładnię prawa - 07.11.2016 - Alberto Carlos de Médici y Zep - 07.11.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 7 listopada 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Jakie szczegółowe warunki musi spełnić osoba powołana na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiejm, aby móc pełnić funkcję?
złożonego przez: Hewerta Faradobusa

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/19/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy