Forum Republiki Bialeńskiej
Wybory Lwa Wolnogradu - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Administracja samorządowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-5.html)
+--- Dział: Rzesza Bialeńska (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-551.html)
+---- Dział: Sejm Rzeszy Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-524.html)
+---- Wątek: Wybory Lwa Wolnogradu (/thread-6892.html)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - AndrzejSwarzewski - 16.02.2018

Również się wstrzymuje. A ma jakiś głos wobec skrajnej nieaktywności? Mógłbym stworzyć kilka miast i każdym głosować? Trzeba będzie to zmodyfikować.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Mardred von Salvepol-Nova Vita - 16.02.2018

(16.02.2018, 22:15:19)AndrzejSwarzewski napisał(a): Również się wstrzymuje. A ma jakiś głos wobec skrajnej nieaktywności? Mógłbym stworzyć kilka miast i każdym głosować? Trzeba będzie to zmodyfikować.

Może odbierać prawa miejskie po 30 dniach nieaktywności?


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Karol Medycejski - 16.02.2018

Jestem za, a nawet przeciw. A jaką mocą, to już musicie w Biblii spisie sprawdzić.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Ametyst Faradobus - 16.02.2018

Poszukamy.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Maciej Kamiński - 16.02.2018

W Biblii są 382 wersety dotyczące mocy do przeszukania. Także miłej nieprzespanej nocy, ktokolwiek się podejmie.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Karol Medycejski - 16.02.2018

Szukajcie a znajdziecie.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Maciej Kamiński - 16.02.2018

Doprecyzujesz chociaż księgę?


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Karol Medycejski - 16.02.2018

Księga Powtórzonego Prawa - obowiązkowa lektura każdego studenta prawa przed sesją.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Maciej Kamiński - 16.02.2018

Efekt:
Cytat:1 Miłujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. 2 Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, 3 znaków i dzieł, wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona, króla egipskiego, i całej jego ziemi; 4 co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom - jak je kazał zatopić wodom Morza Czerwonego podczas pościgu za wami - wygubił ich Pan1 aż do dnia dzisiejszego; 5 co uczynił wam na pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce; 6 co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem2.
Cytat:9 Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: «Blisko jest rok siódmy, rok darowania», byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem3.
Cytat:1 Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo, 2 lud mocny i wysoki, synów Anaka1, znanych ci, o których słyszałeś: «Któż się ostoi wobec synów Anaka?»
Cytat: 13 I dalej mówił do mnie Pan: «Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku. 14 Pozwól, że ich wytępię, wygładzę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię naród mocniejszy i liczniejszy od nich».
Cytat:26 Modliłem się do Pana mówiąc: «Panie nasz, Boże, nie zatracaj ludu swego, własności swojej, który uwolniłeś swą wielkością i wyprowadziłeś z Egiptu mocną ręką. 27 Pomnij na sługi twoje: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zwracaj uwagi na upór tego ludu, na jego nieprawość i jego grzech, 28 aby nie mówiono w kraju, z którego nas wyprowadziłeś: "Pan nie może doprowadzić ich do kraju, który im przyrzekł. Z nienawiści ku nim wyprowadził ich, aby pomarli na pustyni". 29 A oni są przecież Twoim ludem, Twoją własnością, któreś wyprowadził z ogromną mocą i wyciągniętym ramieniem».
Cytat:25 Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. 26 Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu i życia go pozbawi: 27 znalazł ją na polu, młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą.
Cytat:8 Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni.
Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. 9 Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza. 10 Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, 11 ani [równy] we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju; 12 ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela.

Co z tego wynika w kwestii liczby głosów Karola, zostawiam pod rozwagę.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Mardred von Salvepol-Nova Vita - 17.02.2018

Miał moc Faraona, ale siódmego roku podarował połowę folwarków ubogiemu. Jednak po przejściu rzeki Jordan wydziedziczył synów Anaka z ich ziem (tak naprawdę do zgładził ich Bóg). Tylko co z tego jak nie doszło do fizycznego zajęcia ziemi, gdyż Karol przebywał na pustyni, gdzie był świadkiem gwałtu Mojżesza na młodej kobiecie?

W świetle powyższego wynik to 45.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Karol Medycejski - 17.02.2018

Jest możliwe, ale nie wiem, bo mi nigdy nie dali rejestru.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - AndrzejSwarzewski - 17.02.2018

Panie Prezydencie, do kiedy potrwa głosowanie?


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Antoni Kacper Burbon-Conti - 17.02.2018

O ile się nie mylę, nic obecnie tego nie reguluje, więc uważam, że standardowe dwie doby będą odpowiednie, a więc do jutra. Uchwałę o wyborze już sam wydasz?


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - AndrzejSwarzewski - 17.02.2018

Mam wątpliwości, czy powinienem wydawać uchwałę o wyborze samego siebie, skoro do czasu wejścia w życie uchwały nie będę Lwem Wolnogradu.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Hewret von Thorn - 17.02.2018

p.o Lwa powinien. Tongue


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Ametyst Faradobus - 17.02.2018

Czyli Miecznik czy Konduktor?


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Antoni Kacper Burbon-Conti - 17.02.2018

No to ja wydam. Sejm ma jakiś swój Dziennik? Nigdzie takowego nie widziałem.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Maciej Kamiński - 17.02.2018

Konduktor. Miecznik zastępuje Lwa, a Lwa nie ma.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Ametyst Faradobus - 17.02.2018

Nk zrobi dziennik praw Rzeszy.


RE: Wybory Lwa Wolnogradu - Hewret von Thorn - 17.02.2018

(17.02.2018, 21:55:08)Maciej Kamiński napisał(a): Konduktor. Miecznik zastępuje Lwa, a Lwa nie ma.

W sensie Miecznika też nie ma?