Forum Republiki Bialeńskiej
Rozkaz ws. awansów i nominacji służbowych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Zarządzenia i rozkazy Prezesa Policji Krajowej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-562.html)
+---- Wątek: Rozkaz ws. awansów i nominacji służbowych (/thread-6967.html)Rozkaz ws. awansów i nominacji służbowych - Severino Castiglioni - 01.12.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZKAZ
PREZESA POLICJI KRAJOWEJ
WS. AWANSÓW I NOMINACJI SŁUŻBOWYCH

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o Policji Krajowej z dnia 27 grudnia 2013 r. wraz późniejszymi zmianami

Artykuł 1
Awansuję funkcjonariuszy Policji Krajowej na następujące stopnie:
1. Severina Castiglioniego-Faradobusa z racji pełnionego stanowiska na stopień poddyrektora generalnego
2. Macieja Kamińskiego za jego znaczne zasługi dla Policji Krajowej na stopień dyrektora generalnego.
3. Akrypę Rabotowicz von Primisz za długi okres pracy w Policji Krajowej na stopień komisarza.

Artykuł 2
Przyjmuję do służby:
1. Tomasza Cyryla Dostojewskiego i nadaję mu stopień policjanta.
2. Tadeusza Krasnodębskiego i nadaję mu stopień podinspektora.

Artykuł 3
Zatrudniam funkcjonariuszy Policji Krajowej na następujących stanowiskach:
1. dyrektora generalnego Macieja Kamińskiego na stanowisku zastępcy Prezesa Policji Krajowej w korpusie dyrektorów.
2. podinspektora Tadeusza Krasnodębskiego na stanowisku funkcjonariusza ds. zmian w Policji Krajowej w korpusie inspektorów.
3. policjanta Tomasza Cyryla Dostojewskiego i komisarz Akrypę Rabotowicz von Primisz na stanowisku funkcjonariuszy, odpowiednio w korpusie policjantów i komisarzy.

Artykuł 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezes Policji Krajowej
/-/ Severino Castiglioni-Faradobus