Forum Republiki Bialeńskiej
P1/2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Policja Krajowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-560.html)
+---- Dział: Postępowania (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-564.html)
+---- Wątek: P1/2016 (/thread-7063.html)P1/2016 - Severino Castiglioni - 22.12.2016

Postępowanie wobec Pana Sławomira von Weiss zostało wszczęte po złożeniu przez obywatela RB uzasadnionego podejrzenia, iż osoba ta posiadała wcześniej inną tożsamość w Republice. Jednocześnie oskarżyciel publiczny osobiście stwierdził używanie przez oskarżonego wulgaryzmów na forum. W związku z tym został skierowany do Sądu Ludowego akt oskarżenia.


Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Wolnograd, 22 grudnia 2016

Dane oskarżyciela publicznego: Severino Castiglioni-Faradobus

Dane oskarżonego: Sławomir von Weiss

Przedmiot aktu oskarżenia: Art. 47, art. 55 u. 1. k.k.

Uzasadnienie:

1. Oskarżony Sławomir von Weiss posługiwał się wcześniej tożsamością Zanik zanim został wygnany z Republiki Bialeńskiej. Rejestrując się po raz kolejny jako Sławomir von Weiss wyczerpał znamiona zbrodni z art. 47 k.k.

2. Jednocześnie oskarżony na forum RB posługiwał się wulgaryzmami, czym wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 55 ust. 1 k.k.

W związku z powyższym wnoszę o wymierzenie kary łącznej w postaci najsurowszego wymiaru - kary banicji.

Oskarżyciel nie zastosował środków zapobiegawczych.

Materiał dowodowy:

1. Na okoliczność punktu 2 aktu oskarżenia - wątki, w których wypowiadał się Pan Weiss - w szczególności "Wieści z zagranicy".

2. Proszę aby Sąd przesłuchał świadka - Andrzeja Swarzewskiego na okoliczność udowodnienia punktu 1 aktu oskarżenia.

Prezes Policji Krajowej
x. poddyr. gen. dr hab. net. prof. UP Severino Castiglioni-Faradobus SJ

Proszę funkcjonariuszy Policji o moderowanie wypowiedzi Pana Weissa w postaci wykropkowywania wulgaryzmów.


RE: P1/2016 - Wergiliusz Postawny - 23.12.2016

Dostał Pan donos od konkretnej osoby, to proszę ujawnić jej personalia, abym wiedział kto tu jest konfidentem i słynie z donoszenia, a nie sprawa przyjmuje postać z oskarżenia publicznego... Smile

Domagam się bycia oskarżanym o coś przez konkretną osobę, która ma coś do mnie, a nie Prezesa Policji, który wypełnia tylko swoje obowiązki funkcjonariusza publicznego. Smile


RE: P1/2016 - Severino Castiglioni - 23.12.2016

Niestety takie informacje nie są jawne.


RE: P1/2016 - Wergiliusz Postawny - 23.12.2016

To znaczy, że donosiciel nie ma jaj, skoro boi się ujawnić. Smile

Z typowym frajerstwem policja bialeńska wchodzi w układy?

Jak gram w tenisa stołowego, to mam po przeciwnej stronie swego przeciwnika, a tu mam grać z publicznością?


RE: P1/2016 - Severino Castiglioni - 23.12.2016

Po analizie postów wysłanych przez Pana Weissa podjąłem decyzję o tymczasowym aresztowaniu z powodu zagrożenia z jego strony dla porządku publicznego.


RE: P1/2016 - Hewret von Thorn - 23.12.2016

A mógłby sobie tutaj być i działać, gdyby nie te "charakterystyczne" zachowanie...