Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta ws. powołania Sekretarza Generalnego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta ws. powołania Sekretarza Generalnego (/thread-7102.html)Postanowienie Prezydenta ws. powołania Sekretarza Generalnego - AndrzejSwarzewski - 30.12.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. POWOŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO ZWIĄZKU BIALENII I BRODRII

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 9 Traktatu o powołaniu Związku Bialenii i Brodrii wraz późniejszymi zmianami

Artykuł 1

Wyznaczam siebie na funkcję Sekretarza Generalnego Związku Bialenii i Brodrii.

Artykuł 2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski