Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie p.o. Marszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie p.o. Marszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających (/thread-7146.html)Rozporządzenie p.o. Marszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających - Iwan Pietrow - 12.01.2017

NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE P.O. MARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO WS. OGŁOSZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
12 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Zgromadzenia Ludowego.
2. Ogłasza się, że w wyborach uzupełniających wyłoniony zostanie jeden Poseł.

Artykuł 2.

Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur poselskich wyznacza się na dzień 12.01.2017 r. godz. 22:30, natomiast zakończenie na dzień 14.01.2017 r. godz. 22:30.

Artykuł 3.

Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 15.01.2017 r. godz. 22:30, natomiast zakończenie na dzień 16.01.2017 r. godz. 22:30.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Iwan Pietrow
p.o. Marszałka Zgromadzenia Ludowego
[/spoiler]


RE: Rozporządzenie p.o. Marszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających - Iwan Pietrow - 30.01.2017

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE P.O. MARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO WS. OGŁOSZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
12 stycznia 2017 r.
ze zmianą z dnia 30 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Zgromadzenia Ludowego.
2. Ogłasza się, że w wyborach uzupełniających wyłoniony zostanie jeden Poseł.

Artykuł 2.

Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur poselskich wyznacza się na dzień 30.01.2017 r. godz. 22:30, natomiast zakończenie na dzień 01.02.2017 r. godz. 22:30.

Artykuł 3.

Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 02.02.2017 r. godz. 22:30, natomiast zakończenie na dzień 03.02.2017 r. godz. 22:30.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Iwan Pietrow
p.o. Marszałka Zgromadzenia Ludowego