Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka ZL ws. zmiany rozporządzenia - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka ZL ws. zmiany rozporządzenia (/thread-7232.html)Rozporządzenie Marszałka ZL ws. zmiany rozporządzenia - Iwan Pietrow - 30.01.2017

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO WS. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie modyfikuje brzmienie rozporządzenia p.o. Marszałka Zgromadzenia Ludowego ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających z dnia 12 stycznia 2017 r.

Artykuł 2.

Art. 2 rozporządzenia p.o. Marszałka Zgromadzenia Ludowego ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających z dnia 12 stycznia 2017 r. przyjmuje następujące brzmienie:

Cytat:Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur poselskich wyznacza się na dzień 30.01.2017 r. godz. 22:30, natomiast zakończenie na dzień 01.02.2017 r. godz. 22:30.

Artykuł 3.

Art. 3 rozporządzenia p.o. Marszałka Zgromadzenia Ludowego ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających z dnia 12 stycznia 2017 r. przyjmuje następujące brzmienie:

Cytat:Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 02.02.2017 r. godz. 22:30, natomiast zakończenie na dzień 03.02.2017 r. godz. 22:30.

Artykuł 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Marszałek Zgromadzenia Ludowego
/-/ Iwan Pietrow