Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka ZL ws. wyborów uzupełniających - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka ZL ws. wyborów uzupełniających (/thread-7341.html)Rozporządzenie Marszałka ZL ws. wyborów uzupełniających - Severino Castiglioni - 20.02.2017

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO WS. OGŁOSZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
z 20 lutego 2017 r.

Artykuł 1. 

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Zgromadzenia Ludowego.
2. Ogłasza się, że w wyborach uzupełniających wyłoniony zostanie dwóch posłów.

Artykuł 2. 

Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur poselskich wyznacza się na dzień 20.02.2017 r. godz. 21:00, natomiast zakończenie na dzień 22.02.2017 r. godz. 21:00.

Artykuł 3.

Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 22.02.2017 r. godz. 21:00, natomiast zakończenie na dzień 23.02.2017 r. godz. 21:00.

Artykuł 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Severino Castiglioni-Faradobus
Marszałek Zgromadzenia Ludowego