Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta RB ws. przwidzianej absencji Prezydenta - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Prezydenta (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-543.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta RB ws. przwidzianej absencji Prezydenta (/thread-7390.html)Rozporządzenie Prezydenta RB ws. przwidzianej absencji Prezydenta - Tadeusz Krasnodębski - 03.03.2017

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. PRZEWIDZIANEJ ABSENCJI PREZYDENTA

z dnia 3 marca 2017 r.

Na podstawie art. 22 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

W związku z przeciągającą się niemożnością prawidłowego wykonywania obowiązków Prezydenta z uwagi na ograniczone możliwości czasowe, powierza się tymczasowo wykonywanie obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej Andrzejowi Swarzewskiemu.

Artykuł 2.

W okresie pełnienia obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej, nadaje się Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej wszystkie prerogatywy i uprawnienia prezydenckie wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej, umów międzynarodowych i ustaw, za wyjątkiem powoływania i odwoływania urzędników państwowych oraz podpisywania i wetowania ustaw lub kierowania ich do Sądu Ludowego celem zbadania ich zgodności z Konstytucją Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Absencję Prezydenta ustala się na okres od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 9 marca 2017 r.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej