Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka ZL w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka ZL w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających (/thread-7420.html)Rozporządzenie Marszałka ZL w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających - Maciej Kamiński - 08.03.2017

NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WICEMARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
z dnia 7 marca 2017 r.

Artykuł 1.

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Zgromadzenia Ludowego.

2. Ogłasza się, że w wyborach uzupełniających wyłonionych zostanie czterech posłów.

Artykuł 2. 

Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur poselskich wyznacza się na dzień 08.03.2017 r. godz. 20:00, natomiast zakończenie na dzień 13.03.2017 r. godz. 20:00.

Artykuł 3.

Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 13.03.2017 r. godz. 22:00, natomiast zakończenie na dzień 15.03.2017 r. godz. 22:00.

Artykuł 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński
[/spoiler]


RE: Rozporządzenie Marszałka ZL w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniającyh - Maciej Kamiński - 08.03.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WICEMARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
z dnia 7 marca 2017 r.

Artykuł 1.

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Zgromadzenia Ludowego.

2. Ogłasza się, że w wyborach uzupełniających wyłonionych zostanie czterech posłów.

Artykuł 2.

Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur poselskich wyznacza się na dzień 08.03.2017 r. godz. 20:00, natomiast zakończenie na dzień 10.03.2017 r. godz. 20:00.

Artykuł 3.

Rozpoczęcie głosowania wyznacza się na dzień 10.03.2017 r. godz. 22:00, natomiast zakończenie na dzień 11.03.2017 r. godz. 22:00.

Artykuł 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński