Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta ws. rejestracji religii - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta ws. rejestracji religii (/thread-7626.html)Postanowienie Prezydenta ws. rejestracji religii - Ametyst Faradobus - 16.05.2017

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. REJESTRACJI RELIGII

z dn. 16 maja 2017 r.

Artykuł 1.

Stwierdzam niniejszym fakt rejestracji związku religijnego "Bialeński Proletariat Wschodni".

Artykuł 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


[Obrazek: thumb_79_17_03_17_2_00_56.png]
AMETYST FARADOBUS
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ