Forum Republiki Bialeńskiej
Ustawa specjalna o Wyspach Przyjaźni - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Ustawa zasadnicza i ustawy specjalne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-528.html)
+---- Wątek: Ustawa specjalna o Wyspach Przyjaźni (/thread-7911.html)Ustawa specjalna o Wyspach Przyjaźni - Maciej Kamiński - 25.06.2017

NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O WYSPACH PRZYJAŹNI
z dnia 25 czerwca 2017 r.

Artykuł 1. [Przepisy wstępne]

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej oraz organizacji wewnętrznej Wysp Przyjaźni jako jednostki samorządu terytorialnego Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [O Wyspach Przyjaźni]

1. Terytorium Wysp Przyjaźni przeznacza się na:

a) organizację krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturowych i sportowych;

b) organizację obchodów uroczystości państwowych;

c) przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Gubernatora Wysp Przyjaźni oraz ministra właściwego ds. kultury i aktywności do podejmowania wszelkich działań mających na celu fabularyzację i wzrost aktywności na Wyspach Przyjaźni.

Artykuł 3. [Władza nad terytorium Wysp Przyjaźni]

1. Wyspami Przyjaźni zarządza Prezydent Republiki Bialeńskiej uprawniony do podejmowania zarządzeń będących powszechnie obowiązującymi aktami prawa wykonawczego na terytorium Wysp.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo powołać spośród obywateli Republiki Bialeńskiej Gubernatora Wysp Przyjaźni oraz przekazać mu część bądź wszystkie uprawnienia, jakimi dysponuje na terytorium Wysp.

Artykuł 4. [Nadzór nad działalnością Gubernatora Wysp Przyjaźni]

1. Działalność Gubernatora podlega stałej kontroli i nadzorowi ze strony Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo uchylania zarządzeń Gubernatora.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo w każdej chwili odwołać z urzędu Gubernatora Wysp Przyjaźni.

Artykuł 5. [Zamieszkiwanie i zameldowanie na terytorium Wysp Przyjaźni]

1. Prawo zamieszkiwania w dzielnicy mieszkalnej Wysp Przyjaźni przysługuje każdej osobie, która wyrazi taką chęć i opublikuje wątek z opisem swojego domu lub mieszkania.

2. Nie istnieje możliwość zameldowania się na terytorium Wysp Przyjaźni.

3. Zamieszkiwanie na terytorium Wysp Przyjaźni nie podlega opodatkowaniu.

4. Nie istnieje możliwość tworzenia folwarków oraz majątków lennych na terytorium Wysp Przyjaźni.

Artykuł 6. [Przepisy końcowe]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie utraty mocy obowiązującej przez Traktat stowarzyszeniowy z Carstwem Brodrii Południowej z dnia 18 marca 2017 r.

(-) Ametyst Faradobus
[/spoiler]


RE: Ustawa o Wyspach Przyjaźni - Maciej Kamiński - 07.01.2018

[official]
USTAWA SPECJALNA O WYSPACH PRZYJAŹNI
z dnia 25 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 3 stycznia 2018 r.

Artykuł 1. [Przepisy wstępne]

1. Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej oraz organizacji wewnętrznej Wysp Przyjaźni jako jednostki samorządu terytorialnego Republiki Bialeńskiej.

2. Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 2. [O Wyspach Przyjaźni]

1. Terytorium Wysp Przyjaźni uznaje się za region autonomiczny i przeznacza się na:

a) organizację krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturowych i sportowych;

b) organizację obchodów uroczystości państwowych;

c) przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Gubernatora Wysp Przyjaźni oraz ministra właściwego ds. kultury i aktywności do podejmowania wszelkich działań mających na celu fabularyzację i wzrost aktywności na Wyspach Przyjaźni.

Artykuł 3. [Władza nad terytorium Wysp Przyjaźni]

1. Wyspami Przyjaźni zarządza Prezydent Republiki Bialeńskiej uprawniony do podejmowania zarządzeń będących powszechnie obowiązującymi aktami prawa wykonawczego na terytorium Wysp.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo powołać spośród obywateli Republiki Bialeńskiej Gubernatora Wysp Przyjaźni oraz przekazać mu część bądź wszystkie uprawnienia, jakimi dysponuje na terytorium Wysp.

3. Na terenie Wysp Przyjaźni uznaje się za obowiązujące wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terytorium Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nadzór nad działalnością Gubernatora Wysp Przyjaźni]

1. Działalność Gubernatora podlega stałej kontroli i nadzorowi ze strony Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo uchylania zarządzeń Gubernatora.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo w każdej chwili odwołać z urzędu Gubernatora Wysp Przyjaźni.

Artykuł 5. [Zamieszkiwanie i zameldowanie na terytorium Wysp Przyjaźni]

1. Prawo zamieszkiwania w dzielnicy mieszkalnej Wysp Przyjaźni przysługuje każdej osobie, która wyrazi taką chęć i opublikuje wątek z opisem swojego domu lub mieszkania.

2. Nie istnieje możliwość zameldowania się na terytorium Wysp Przyjaźni.

3. Zamieszkiwanie na terytorium Wysp Przyjaźni nie podlega opodatkowaniu.

4. Nie istnieje możliwość tworzenia folwarków oraz majątków lennych na terytorium Wysp Przyjaźni.

Artykuł 6. [Przepisy końcowe]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie utraty mocy obowiązującej przez Traktat stowarzyszeniowy z Carstwem Brodrii Południowej z dnia 18 marca 2017 r.

(-) Ametyst Faradobus
[/official]