Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie WKNF ws. wysokości wynagrodzenia członków WKNF - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Archiwum Biuletynu Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-550.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie WKNF ws. wysokości wynagrodzenia członków WKNF (/thread-7916.html)Rozporządzenie WKNF ws. wysokości wynagrodzenia członków WKNF - Hewret von Thorn - 26.06.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WS. WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 29 maja 2017 r.

Artykuł 1.

Wynagrodzenie dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego wypłacane jest według systemu kadencyjnego w oparciu o zasady uregulowane w ustawie o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dn. 30 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

1. Ustala się stawkę bazową wynagrodzenia dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego na kwotę 40 bialenów.

2. Ustala się stawkę bazową wynagrodzenia dla Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego na kwotę 80 bialenów.

Artykuł 3.

Wynagrodzenie Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego nie sumuje się z wynagrodzeniem przewidzianym dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
/-/ Hewret Faradobus