Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie WKNF ws. upoważnienia członków WKNF - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Archiwum Biuletynu Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-550.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie WKNF ws. upoważnienia członków WKNF (/thread-7961.html)Rozporządzenie WKNF ws. upoważnienia członków WKNF - Hewret von Thorn - 09.07.2017

ROZPORZĄDZENIE WYDANE NIEWAŻNIE
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WS. UPOWAŻNIENIA CZŁONKÓW WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DO KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ WYSOKIEGO KOMISARZA NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 9 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 29 maja 2017 r., wraz z późniejszymi zmianami

Artykuł 1.

Członkowie Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego posiadają uprawnienia przysługujące dla Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego, wynikające z przepisów ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego lub z przepisów innych ustaw, które odnoszą się do uprawnień Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Artykuł 2.

Wszelkie decyzje podejmowane przez członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego winny być złożone na piśmie w dziale WKNF oraz być zatwierdzone kontrasygnatą Wielkiego Komisarza.

Artykuł 3.

Wszelkie postanowienia podjęte przez członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzające zmiany w obrębie finansów oraz rachunkowości systemu informatycznego winny być opublikowane w Biuletynie Ustaw, w miejscu dla rozporządzeń WKNF oraz posiadać kontrasygnatę Wielkiego Komisarza.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]


RE: Rozporządzenie WKNF ws. upoważnienia członków WKNF - Tadeusz Krasnodębski - 09.07.2017

Twoja kadencja jako Wysokiego Komisarza wygasła 4 lipca, więc rozporządzenie jest nieważne z uwagi na wydanie go przez osobę do tego nieuprawnioną. Działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Biuletynie Ustaw z dn. 26 lutego 2016 r. uznaję rozporządzenie za nieważne i jako Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego archiwizuję je.