Forum Republiki Bialeńskiej
Ustawa o zmianie ustaw - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Teksty zmieniające - ustawy (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-535.html)
+---- Wątek: Ustawa o zmianie ustaw (/thread-7975.html)Ustawa o zmianie ustaw - Maciej Kamiński - 14.07.2017

[official]
USTAWA O ZMIANIE USTAW
z dnia 14 lipca 2017 r.

Artykuł 1.

1. Z ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej z dnia 15 sierpnia 2016 r. wykreśla się:

a) cały art. 1 oprócz ust. 3,

b) art. 2-6,

c) art. 9-11,

d) ust. 3 i 4 art. 8.

2. Zmienia się treść ust. 2. art. 8 na następującą:

Cytat:2. Każda osoba w momencie uzyskania obywatelstwa uzyskuje Numer Powszechnej Ewidencji, nadawany przez Krajową Radę Informatyczną.

Artykuł 2.

W art. 7 ust. 2 Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. z późniejszą zmianą wykreśla się pkt 2.

Artykuł 3.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy utajnia się i archiwizuje wszystkie dane ewidencyjne zebrane na podstawie przepisów Ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej.

[podpis]Ametyst Faradobus[/podpis]
[/official]