Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych (/thread-8046.html)Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych - Tadeusz Krasnodębski - 06.08.2017

NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE [spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WICEMARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO
W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

z dnia 6 sierpnia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zarządzenie przeprowadzenia wyborów do Zgromadzenia Ludowego VI kadencji w Parlamencie Republiki Bialeńskiej XXXI kadencji.

Artykuł 2.

1. Zarządza się rozpoczęcie wyborów do Zgromadzenia Ludowego VI kadencji na dzień 12 sierpnia 2017 r. godzinę 00:05 oraz zakończenie tychże na dzień 14 sierpnia 2017 r. godzinę 00:05.

2. W wyborach wyłonionych zostanie pięciu parlamentarzystów.

Artykuł 3.

Ogłasza się okres zgłaszania kandydatur od dnia 7 sierpnia 2017 r., godziny 00:00 do dnia 12 sierpnia 2017 r., godziny 00:00.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep
Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego
[/spoiler]


RE: Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych - Tadeusz Krasnodębski - 12.08.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WICEMARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO
W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

z dnia 6 sierpnia 2017 r.
ze zmianą z dn. 12 sierpnia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zarządzenie przeprowadzenia wyborów do Zgromadzenia Ludowego VI kadencji w Parlamencie Republiki Bialeńskiej XXXI kadencji.

Artykuł 2.

1. Zarządza się rozpoczęcie wyborów do Zgromadzenia Ludowego VI kadencji na dzień 12 sierpnia 2017 r. godzinę 13:00 oraz zakończenie tychże na dzień 14 sierpnia 2017 r. godzinę 13:00.

2. W wyborach wyłonionych zostanie pięciu parlamentarzystów.

Artykuł 3.

Ogłasza się okres zgłaszania kandydatur od dnia 7 sierpnia 2017 r., godziny 00:00 do dnia 12 sierpnia 2017 r., godziny 00:00.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep
Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego