Forum Republiki Bialeńskiej
P1/2017 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Policja Krajowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-560.html)
+---- Dział: Postępowania (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-564.html)
+---- Wątek: P1/2017 (/thread-8049.html)P1/2017 - Iwan Pietrow - 07.08.2017

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o sądownictwie z dn. 27 maja 2016 r. z późniejszymi zmianami oskarżyciel publiczny postanawia o wyznaczeniu Tadeusza Krasnodębskiego na oskarżyciela posiłkowego w sprawie Guliano Montiniego.

(-) Iwan Pietrow
Prezes PPK


RE: P1/2017 - Karol Medycejski - 17.09.2017

W związku z wyznaczeniem Asesora w osobie JKW Karola Wawrzyńca Medycejskiego w postępowaniu odwoławczym przeciwko Guliano Montiniemu proszę Oskarżyciela Tadeusza Medycejskiego o dobrowolne wyłączenie się z postępowania.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 17.09.2017

Mikroświat to specyficzne środowisko, gdzie każdy się zna i o prawdziwej bezstronności nie może być mowy. Mimo wszystko, skoro obrońca sam wypowiedział pełnomocnictwo, nie pozostaje mi nic innego, jak również być fair i wyłączyć się z tej sprawy.

Proszę Prezesa PK @"Iwan Pietrow" o przejęcie funkcji oskarżyciela w postępowaniu odwoławczym lub wyznaczenie nowego oskarżyciela posiłkowego.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 25.10.2017

Ekhm. @"Iwan Pietrow" i @"Karol Wawrzyniec Medyceusz-Zep".


RE: P1/2017 - Iwan Pietrow - 25.10.2017

Mam zatańczyć?


RE: P1/2017 - Maciej Kamiński - 26.10.2017

Głosuję ZA.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 26.10.2017

(25.10.2017, 23:15:23)Iwan Pietrow napisał(a): Mam zatańczyć?

WTF.

Nie, masz zająć się sprawą, bo Prezydent kilka tygodni temu uwzględnił rewizję, a jesteś PKK.


RE: P1/2017 - Iwan Pietrow - 26.10.2017

Prosimy pisać do administracji forum.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 26.10.2017

A co ma do tego administracja?


RE: P1/2017 - Iwan Pietrow - 26.10.2017

A jak mam zmienić Montiniemu podpis?


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 26.10.2017

Najpierw prześledź to postępowanie...


RE: P1/2017 - Maciej Kamiński - 26.10.2017

Nie masz zmieniać mu podpisu, wyrok mówi tylko o napiętnowaniu. W zasadzie, skoro prowadzona (w teorii) jest rewizja, to ja bym na Twoim miejscu nic nie robił, póki się nie zakończy (chyba, że znowu źle rozumiem jakiś prawniczy termin i to nie tak ma być).


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 26.10.2017

Meh. Chodzi mi o to, że wyłączyłem się z tej sprawy, więc w rewizji musi zastąpić mnie Iwan. Więc przypominam o sprawie, żeby coś ruszyło.


RE: P1/2017 - Karol Medycejski - 26.10.2017

Ale zatańczyć też możesz.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 06.11.2017

Się chyba nie doczekam.


RE: P1/2017 - Iwan Pietrow - 06.11.2017

Przepraszam, zapomniałem o tym. Zajmę się sprawą jak tylko usiądę do komputera (czyli późnym wieczorem).


RE: P1/2017 - Iwan Pietrow - 07.11.2017

@"Taddeo Lorenzo de Medici y Zep"

Po dokonanej analizie mam spore wątpliwości co do mojego udziału w obecnej fazie rewizji od wyroku o sygn. akt K/2/2017. Spójrzmy na art. 24 ust. 3 USąd:

Cytat:3. W momencie wniesienia rewizji Prezydent wyznacza zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy Asesora, który jest zobowiązany przeprowadzić ponownie postępowanie dowodowe na zasadach ogólnych.

W myśl art. 6 ust. 3 wzmiankowanej ustawy Prezydent uznał rewizję za zasadną i powołał Asesora w osobie Karola Wawrzyńca de Medici y Zepa. Zgodnie z przedstawionym powyżej art. 24 ust. 3 USąd to Asesor przeprowadza dalsze postępowanie dowodowe. W ogóle w art. 24 nie wzmiankuje się o udziale PPK w tej części rewizji. Uważam zatem, że wszelkie wnioski na chwilę obecną powinno kierować się do powołanego Asesora, nie do Prezesa Policji Krajowej.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 07.11.2017

Iwanie, Asesor w osobie Karola Wawrzyńca jest w tej sprawie sędzią. Przeprowadza postępowanie dowodowe na zasadach ogólnych jako członek składu orzekającego, podobnie jak czynił to Maciej w I instancji. Natomiast na Policji Krajowej wciąż ciąży obowiązek pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego i to właśnie o nią mi chodzi.


RE: P1/2017 - Iwan Pietrow - 07.11.2017

Ja to doskonale rozumiem. Wydaje mi się jednak, że wyznaczony przez Prezydenta Asesor powinien wpierw podjąć jakiekolwiek działanie w sprawie rewizji. Dopiero potem możemy mówić o mojej roli, która będzie istotna w trakcie prowadzonego postępowania. Do tego czasu nic nie mogę zrobić. Przecież nie mogę złożyć nowego aktu oskarżenia.


RE: P1/2017 - Tadeusz Krasnodębski - 07.11.2017

Rzeczywiście, masz rację.
@"Karol Wawrzyniec Medyceusz-Zep"