Forum Republiki Bialeńskiej
Obwieszczenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyników referendum - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Obwieszczenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyników referendum (/thread-8092.html)Obwieszczenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyników referendum - Tadeusz Krasnodębski - 14.08.2017

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

OBWIESZCZENIE WICEMARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO
WS. OGŁOSZENIA WYNIKÓW REFERENDUM

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendum przeprowadzonego w dniach 12 sierpnia 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r.

Artykuł 2.

Frekwencja po zakończeniu referendum wyniosła 54 %, co znaczy, że głosowało 14 spośród 26 uprawnionych obywateli.

Artykuł 3.

Przedmiotem referendum było: "Czy jesteś za przyjęciem nowelizacji Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r.?".

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 4 uprawnionych do głosowania, czyli 29% głosujących.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddało 10 uprawnionych do głosowania, czyli 71% głosujących.

Artykuł 4.

Na podstawie art. 31. ust. 1. Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami uznaje się, że Naród odrzucił projekt Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep
Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego