Forum Republiki Bialeńskiej
Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 sierpnia 2017 r., W/6/2017 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Orzeczenia sądowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-539.html)
+---- Wątek: Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 sierpnia 2017 r., W/6/2017 (/thread-8117.html)Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 sierpnia 2017 r., W/6/2017 - Maciej Kamiński - 18.08.2017

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 18 sierpnia  2017 r.
sprawy W/6/2017 z wniosku: Ametysta Faradobusa
o brzmieniu: Czy w przypadku orderów i odznaczeń posiadających wiele klas istnieje możliwość bycia wielokrotnym kawalerem jednego orderu lub odznaczenia, a w szczególności przyznania jednej osobie tego samego orderu lub odznaczenia w kilku klasach?

orzeka następująco:

W przypadku orderów, medali i odznaczeń posiadających wiele klas nie istnieje możliwość bycia wielokrotnym kawalerem jednego orderu, medalu lub odznaczenia, w tym przyznania jednej osobie tego samego orderu lub odznaczenia w kilku klasach.

UZASADNIENIE

Ustawodawca nie zawarł w ustawie o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r. dosłownego zakazu bycia honorowanym jednocześnie wieloma klasami tego samego odznaczenia. Jednakowoż, od momentu wejścia w życie ustawa zawiera brzmiący następująco przepis dotyczący Krzyża Walecznych:
Cytat:d/ Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.
Jest to jedyne odznaczenie, w stosunku do którego przepis ten jest w mocy. Ponieważ posiada ono jedną klasę, nie jest przedmiotem tego wyroku, jasno jednak wskazuje, że intencją ustawodawcy było, by ordery i odznaczenia dzielące się na klasy były nadawane awansem, tzn. wedle zasady, że wraz z uzyskaniem wyższej klasy traci się kawalerstwo w klasie niższej, co jest także uświęcone zwyczajem. Dodatkowe wsparcie merytoryczne w tej kwestii stanowią przepisy dotyczące Orderu Tytułu Bohatera, który jako jedyne odznaczenie dzieli się nie na klasy, a na kategorie. Intencją ustawodawcy w jego przypadku było właśnie zapewnienie możliwości noszenia naraz kilku wersji jednego odznaczenia, tak więc zastosowanie podziału innego, niż tradycyjny klasowy, utwierdza Sąd w przekonaniu, iż system klas funkcjonować winien na zasadach, jakie opisane zostały powyżej.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor