Forum Republiki Bialeńskiej
Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Teksty zmieniające - ustawy (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-535.html)
+---- Wątek: Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza (/thread-8164.html)Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza - Tadeusz Krasnodębski - 30.08.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę przepisów ustawy Ordynacja Wyborcza z 24 stycznia 2017 r. ze zm.

Artykuł 2.

Art. 15 ust. 3 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, zarządza się następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

Artykuł 3.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(-) Ametyst Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej