Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów (/thread-8403.html)Rozporządzenie Wicemarszałka ZL ws. ogłoszenia wyborów - Maciej Kamiński - 05.11.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WICEMARSZAŁKA ZGROMADZENIA LUDOWEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
z dnia 30 września 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zarządzenie przeprowadzenia wyborów do Zgromadzenia Ludowego VII kadencji w Parlamencie Republiki Bialeńskiej XXXII kadencji.

Artykuł 2.

1. Zarządza się rozpoczęcie wyborów do Zgromadzenia Ludowego VII kadencji na dzień 7 października 2017 r. godzinę 21:00 oraz zakończenie tychże na dzień 9 październik 2017 r. godzinę 21:00.

2. W wyborach wyłonionych zostanie pięciu parlamentarzystów.

Artykuł 3.

Ogłasza się okres zgłaszania kandydatur od dnia 2 października 2017 r., godziny 20:00 do dnia 7 październik 2017 r., godziny 20:00.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński