Forum Republiki Bialeńskiej
Ustawa o zmianie Ordynacji Wyborczej - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Teksty zmieniające - ustawy (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-535.html)
+---- Wątek: Ustawa o zmianie Ordynacji Wyborczej (/thread-8411.html)Ustawa o zmianie Ordynacji Wyborczej - Maciej Kamiński - 06.11.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]


USTAWA O ZMIANIE USTAWY ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 6 listopada 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę przepisów ustawy Ordynacja Wyborcza z 24 stycznia 2017 r. ze zm.

Artykuł 2.

Art. 9a wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:


Cytat:a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 3 tygodni;

Artykuł 3.

Art. 10a ust. 1 pkt a wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:


Cytat:a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 3 tygodni;


Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.


(-) Ametyst Faradobus