Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o wykładnię prawa - 11.11.2017 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Kancelaria Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-101.html)
+---- Wątek: Wniosek o wykładnię prawa - 11.11.2017 (/thread-8455.html)Wniosek o wykładnię prawa - 11.11.2017 - Tadeusz Krasnodębski - 11.11.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]
Wolnograd, dn. 11 listopada 2017 roku

WNIOSEK
O WYKŁADNIĘ PRAWA

Dane wnioskodawcy: Taddeo Lorenzo de Medici y Zep

Przedmiot wniosku: art. 23 Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Treść wniosku: Czy osoby, które po wejściu w życie obowiązującej Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokańczały kadencję Prezydenta Republiki Bialeńskiej powinny być numerowane jako kolejni Prezydenci Republiki Bialeńskiej?

(-) Taddeo L. de Medici y ZepRE: Wniosek o wykładnię prawa - 11.11.2017 - Maciej Kamiński - 11.11.2017

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
z dnia 11 listopada 2017 roku

Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński


po rozpoznaniu w dniu 11 listopada br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy osoby, które po wejściu w życie obowiązującej Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokańczały kadencję Prezydenta Republiki Bialeńskiej powinny być numerowane jako kolejni Prezydenci Republiki Bialeńskiej?


złożonego przez: Taddea Lorenza de Mediciego y Zepa

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/9/2017.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Maciej Kamiński, Asesor