Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta RB ws. nadania Medalu św. Izydora - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta RB ws. nadania Medalu św. Izydora (/thread-8544.html)Postanowienie Prezydenta RB ws. nadania Medalu św. Izydora - Tadeusz Krasnodębski - 21.11.2017

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA MEDALU ŚW. IZYDORA

z dn. 21 listopada 2017 roku

Artykuł 1.

Niniejsze postanowienie ma na celu nadanie Medalu św. Izydora.

Artykuł 2.

W odpowiedzi na wniosek Zgromadzenia Ludowego wyrażony w uchwale Zgromadzenia Ludowego w sprawie złożenia wniosku do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie Orderu Srebrnego Medalu św. Izydora z dn. 21 listopada 2017 roku, odznacza się Orderem Srebrnym Medalu św. Izydora:
1) Macieja Kamińskiego;
2) Eddarda Noqterna;
3) Hewreta von Thorna.

Artykuł 3.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej