Forum Republiki Bialeńskiej
Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-102.html)
+---- Dział: Trójkątny Pokój (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-110.html)
+---- Wątek: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw (/thread-8614.html)Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Antoni Kacper Burbon-Conti - 25.12.2017

Wysoka Komisjo, 

przedstawiam kolejny projekt rozporządzenia - jest to wprowadzenie pierwszego podatku - od przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności zajmiemy się rozporządzeniem nt. księgowości, ponieważ są tam zawarte pewne definicje, które tutaj są użyte. Zapraszam do zgłaszania uwag.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA PODATKU OD PRZEDSIĘBIORSTW
z dnia XX 2017 r.

Na podstawie art. 4, ust. 2 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie wysokości, częstotliwości oraz sposobu pobierania podatku od przedsiębiorstw.

Artykuł 2.

Podatek od przedsiębiorstw jest podatkiem bezpośrednim liniowym.

Artykuł 3.

1. Stawka podatku wynosi 15%.

2. Podatek jest naliczany od zysków przedsiębiorstwa (różnicy wpływów i wydatków).

3. Jeżeli różnica wpływów i wydatków przedsiębiorstwa jest ujemna lub równa 0, przedsiębiorstwo jest zwolnione z płacenia podatku.

4. Nie wyznacza się kwoty wolnej od podatku.

5. Z podatku zwolnione są przedsiębiorstwa w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Artykuł 4.

1. Podatek jest uiszczany przez przedsiębiorstwo w dniu opublikowania sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa.

2. Niewykonanie przelewu w terminie na konto Skarbu Państwa skutkuje nałożeniem kary finansowej zgodnie z Kodeksem Gospodarczym.

Artykuł 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.RE: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Antoni Kacper Burbon-Conti - 27.12.2017

Projekt wisi już kilka dni. Jeżeli nie ma żadnych uwag, przechodzimy do głosowania.
@"Tadeusz Krasnodębski" @"Bajtuś" @"Sheldon Anszlus Lovelace"


RE: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Sheldon Anszlus Lovelace - 27.12.2017

ZA oczywiście


RE: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Bajtuś - 27.12.2017

za


RE: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Antoni Kacper Burbon-Conti - 28.12.2017

Jestem ZA.

@"Tadeusz Krasnodębski"?


RE: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Tadeusz Krasnodębski - 28.12.2017

O, nie zagłosowałem? Za.


RE: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - Antoni Kacper Burbon-Conti - 28.12.2017

Przyjęte jednogłośnie. Publikuję.