Forum Republiki Bialeńskiej
Obywatelski projekt zmiany ustawy - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Kultura i społeczeństwo (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-4.html)
+--- Dział: Plac Zielony (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-66.html)
+--- Wątek: Obywatelski projekt zmiany ustawy (/thread-8722.html)Obywatelski projekt zmiany ustawy - Hewret von Thorn - 02.01.2018

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KRYTERIACH UZNAWANIA INNYCH MIKRONACJI
z dnia xx stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę Ustawy o kryteriach uznawania innych mikronacji z dnia 30 czerwca 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami

Artykuł 2.

Do art. 1 ustawy o kryteriach uznawania innych mikronacji dopisuje się lit. f):

Cytat:f) nie budzi zastrzeżeń ani żadnych podejrzeń co do posiadania więcej, niż jednej tożsamości przez mieszkańca, bądź mieszkańców.

Artykuł 3.
Do zmienianej ustawy dopisuje się artykuł 2a:

Cytat:Artykuł 2a.

Organ Republiki Bialeńskiej uprawiony przez ustawę do ratyfikacji umów międzynarodowych, nie może dokonać ratyfikacji umowy, jeśli mikronacja, która jest stroną tej umowy, nie spełnia wymagań określonych w lit. a) i f) w art. 1 tej ustawy.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie w momencie opublikowania.
W skrócie - ustawa, która ma pokazać, że Republika Bialeńska nie wspiera nieuczciwej zabawy, jaką jest wspomaganie mikronacji poprzez tworzenie kilku tożsamości.
Kwestia art. 2a myślę, że będzie sporna. Można to dać jako moją osobną autopoprawkę do projektu. Jeśli chodzi o uzasadnienie - uważam, że wszyscy powinniśmy trzymać się zasad i są pewne elementarne rzeczy, których nie można pominąć. Sprawy wymienione w literach a) i f) zmienianej ustawy uważam za elementarne rzeczy, dzięki którym dany twór można uznać za mikronację.
Miałem dopisać literę e), ale kwestie sporne właśnie rozwiązuje się na drodze porozumienia, np: traktatem albo rozejmem w przypadku wojny.
Inna sprawa - nigdzie nie znalazłem w obecnych przepisach kto ratyfikuje teraz umowy...

Liczę na podpisy poparcia!


RE: Obywatelski projekt zmiany ustawy - Severino Castiglioni - 02.01.2018

Paweł Karol Medyceusz Zep, Jego Katolicka Mość, z Bożej Łaski i woli Jego Świątobliwości Najłagodniejszy i Najwspanialszy Książę Rotrii, Bari, Sieny i Warmii, Hrabia Pienzy i Trequanda, Kniaź Wienisławowa, Wielki Pan w Positanii, Świętego Kościoła Rotryjskiego Kardynał Biskup Ostii,  Prefekt Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, Arcybiskup Gniezna, Biskup Wilna i Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów, profesor nadzwyczajny netowy prawa i historii, Opiekun Sierot i Wdów, Potężny Lew Orientyki i Najszlachetniejsza Perła Pollinu, potomek najzacniejszego Rodu Medyceuszy i Zepów.


RE: Obywatelski projekt zmiany ustawy - Antoni Kacper Burbon-Conti - 02.01.2018

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti

Nie zaszkodzi, kiedy projekt znajdzie się w Parlamencie.


RE: Obywatelski projekt zmiany ustawy - Maciej Kamiński - 02.01.2018

Ciągle krótszy wykaz funkcji niż mój.


RE: Obywatelski projekt zmiany ustawy - Sheldon Anszlus Lovelace - 02.01.2018

X masz mój głos


RE: Obywatelski projekt zmiany ustawy - Eddard Noqtern - 02.01.2018

/-/ Eddard Noqtern - wreszcie coś porządnego w Parlamencie, miast całej biurokracji.


RE: Obywatelski projekt zmiany ustawy - Frederick Hufflepuff - 03.01.2018

(-) Frederick Hufflepuff