Forum Republiki Bialeńskiej
Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Kultura i społeczeństwo (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-4.html)
+--- Dział: Plac Zielony (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-66.html)
+--- Wątek: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów (/thread-8938.html)Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Tadeusz Krasnodębski - 10.02.2018

Kochani,

Wraz z Antonim pragniemy poddać pod konsultacje projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów. Liczymy na wspólne wypracowanie ostatecznego stanowiska.

[official]
Projekt
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. USTALENIA SPOSOBU NUMERACJI KOLEJNYCH PREZYDENTÓW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dn. xx 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu numeracji kolejnych Prezydentów Republiki Bialeńskiej oraz uregulowanie numerów dotychczasowych Prezydentów Republiki Bialeńskiej od dnia 21 grudnia 2016 roku.

Artykuł 2.

1. Każdym kolejnym Prezydentem Republiki Bialeńskiej jest osoba, która:
a) została wybrana na urząd Prezydenta w wyborach i urząd ten objęła;
b) osoba dokańczająca kadencję Prezydenta Republiki Bialeńskiej niezależnie od zajmowanego miejsca na liście sukcesji prezydenckiej.

2. Kolejnym Prezydentem Republiki Bialeńskiej nie jest osoba tymczasowo pełniąca obowiązki Prezydenta w związku z czasową nieobecnością głowy państwa bądź w inny sposób go zastępująca przy jednoczesnym braku opróżnienia urzędu prezydenckiego.

3. Kolejnymi Prezydentami Republiki Bialeńskiej nie są osoby pełniące urząd bezprawnie.

Artykuł 3.

1. Prezydent urzędujący przez ponad jedną kadencję jedna po drugiej posiada jeden numer na liście Prezydentów.

2. Prezydent obejmujący urząd po raz kolejny w sytuacji, kiedy jego urzędowanie rozdzielone jest urzędowaniem przez innego Prezydenta, uzyskuje kolejny numer na liście Prezydentów.

Artykuł 4.

Numerację dotychczasowych Prezydentów Republiki Bialeńskiej od dnia 21 grudnia 2016 roku ustala załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5.

Zobowiązuje się Krajową Radę Informatyczną do zaktualizowania wszystkich list Prezydentów Republik Bialeńskiej w sposób zgodny z regulacjami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego podjęcia.
[/official]

Załącznik nr 1 napisał(a):Prezydenci XXII kadencji:

16. Prezydent Republiki Bialeńskiej Tadeusz Krasnodębski
17. Prezydent Republiki Bialeńskiej Andrzej Swarzewski
18. Prezydent Republiki Bialeńskiej Maciej Kamiński

Prezydent XXIII i XXIV kadencji:

19. Prezydent Republiki Bialeńskiej Ametyst Faradobus

Prezydent XXV kadencji:

20. Prezydent Republiki Bialeńskiej Tadeusz Krasnodębski

UZASADNIENIE

Konstytucje Republiki Bialeńskiej od 21 grudnia 2016 roku uznają, że kadencje prezydenckie w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej dokańczane są przez osoby na liście sukcesji prezydenckiej będące kolejnymi Prezydentami Republiki Bialeńskiej. Oznacza to, że każda osoba obejmująca, nawet na chwilę, urząd głowy państwa w wyniku jego opróżnienia uzyskuje kolejny numer jako pełnoprawny następny Prezydent Republiki Bialeńskiej. Numeru nie mogła uzyskać Aleksandra Dostojewska pełniąca funkcję bezprawnie.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że system ten jest wzorowany na systemie amerykańskim, w którym sposób numeracji Prezydentów funkcjonuje w ten sposób.RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Maciej Kamiński - 10.02.2018

Jeżeli już tak ma to być, to ja bym dopisał do art. 2 fragment wykluczający osoby pełniące to stanowisko bezprawnie z numeracji.

Choć wciąż będę, acz zapewne bez skutku, wzywał do utrzymania metodyki pradawnej. Inaczej zawiódłbym wszystkich głosujących na centroprawicowy beton, który reprezentuję.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Tadeusz Krasnodębski - 10.02.2018

(10.02.2018, 17:06:46)Maciej Kamiński napisał(a): Jeżeli już tak ma to być, to ja bym dopisał do art. 2 fragment wykluczający osoby pełniące to stanowisko bezprawnie z numeracji.

To wynika z samego faktu bezprawnego pełnienia urzędu. Nie ma potrzeby tego regulować.

(10.02.2018, 17:06:46)Maciej Kamiński napisał(a): Choć wciąż będę, acz zapewne bez skutku, wzywał do utrzymania metodyki pradawnej.

W obecnym brzmieniu przepisów Konsty jest to niemożliwe.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Maciej Kamiński - 10.02.2018

Cytat:To wynika z samego faktu bezprawnego pełnienia urzędu. Nie ma potrzeby tego regulować.
Przezorny zawsze ubezpieczony, zwłaszcza że nic o tym nie ma w aktach wyższego rzędu.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Tadeusz Krasnodębski - 10.02.2018

No dobra, dopisałem.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 10.02.2018

Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić uwagi do projektu rozporządzenia?


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Severino Castiglioni - 10.02.2018

Uważam, że projekt jest bardzo dobry. Nie mam uwag.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Hewret von Thorn - 10.02.2018

Cytat:Prezydenci XXII kadencji:

16. Prezydent Republiki Bialeńskiej Tadeusz Krasnodębski
17. Prezydent Republiki Bialeńskiej Andrzej Swarzewski
18. Prezydent Republiki Bialeńskiej Maciej Kamiński

Prezydent XXIII i XXIV kadencji:

19. Prezydent Republiki Bialeńskiej Ametyst Faradobus

Prezydent XXV kadencji:

20. Prezydent Republiki Bialeńskiej Tadeusz Krasnodębski

Uważam, że Maciej nie był 18. prezydentem, ponieważ ani nie był elektem, ani nie został powołany na urząd wiceprezydenta. Był pełniący obowiązki na podstawie wyroku sądu, gdyż był kolejną osobą w sukcesji w tamtym przypadku bezprawia.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Tadeusz Krasnodębski - 10.02.2018

No właśnie. Więc był Prezydentem na mocy sukcesji.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Hewret von Thorn - 10.02.2018

Po analizie nie mam żadnych zastrzeżeń co do projektu rozporządzenia.

Jednak razem z @"Maciej Kamiński" raczej nie zmienimy poglądu na sprawę sukcesji poza elektami. Tongue


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 10.02.2018

W takim razie dziękuję. Za moment publikuję.


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Hewret von Thorn - 10.02.2018

Cytat:Zobowiązuje się Krajową Radę Informatyczną do zaktualizowania wszystkich list Prezydentów Republik Bialeńskiej w sposób zgodny z regulacjami niniejszego rozporządzenia.

Lista jest tylko jedna i ta jedyna jest oficjalna - to ta na stronie głównej i już została zaktualizowana. Wink


RE: Konsultacje - projekt rozporządzenia o numeracji Prezydentów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 10.02.2018

(10.02.2018, 23:30:42)Hewret von Thorn napisał(a): Lista jest tylko jedna i ta jedyna jest oficjalna - to ta na stronie głównej i już została zaktualizowana.

Dobrze. Wink