Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie MSWiA ws. cofnięcie nominacji ambasadorskiej [Burbon-Conti/Rotria] - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Ministrów (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-545.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie MSWiA ws. cofnięcie nominacji ambasadorskiej [Burbon-Conti/Rotria] (/thread-8965.html)Rozporządzenie MSWiA ws. cofnięcie nominacji ambasadorskiej [Burbon-Conti/Rotria] - Maciej Kamiński - 12.02.2018

[official]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W SPRAWIE COFNIĘCIA NOMINACJI AMBASADORSKIEJ
z dnia 12 lutego 2018 r.

Artykuł 1.

Wycofuje się nominację ambasadorską Antoniego Kacpra Burbona-Contiego z funkcji ambasadora w Państwie Kościelnym Rotria.

Artykuł 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
[podpis]Maciej Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji[/podpis]
[/official]