Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie MSWiA ws. wysokości opłaty za wiadomość prywatną - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Ministrów (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-545.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie MSWiA ws. wysokości opłaty za wiadomość prywatną (/thread-9217.html)Rozporządzenie MSWiA ws. wysokości opłaty za wiadomość prywatną - Maciej Kamiński - 11.03.2018

[official]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WIADOMOŚĆ PRYWATNĄ
z dnia 11 marca 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy specjalnej-Kodeksu Gospodarczego z dnia 27 lutego 2018 r.

Artykuł 1.

Ustala się wysokość opłaty za wiadomość prywatną na 1 BLN.

Artykuł 2.

Z opłaty za wiadomości prywatne zwalnia się ambasadorów przebywających na forum Republiki Bialeńskiej wyłącznie w celach prowadzenia dyplomacji innego kraju.

Artykuł 3.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci ważność rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany opłaty za wiadomość prywatną z dnia 13 września 2017 r.

[podpis]Maciej Kamiński[/podpis][/official]