Forum Republiki Bialeńskiej
Uchwała Parlamentu ws. wyrażenia zgody na zmianę sędziego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Uchwały Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-541.html)
+---- Wątek: Uchwała Parlamentu ws. wyrażenia zgody na zmianę sędziego (/thread-9296.html)Uchwała Parlamentu ws. wyrażenia zgody na zmianę sędziego - Frederick Hufflepuff - 01.04.2018

[official]
UCHWAŁA PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ SĘDZIEGO
z dnia 29 marca 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 r. oraz art. 7 ust. 2 ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Wyraża się zgodę na zmianę sędziego na Pawła Karola Medyceusza Zepa do rozpoznania sprawy, o jakiej mowa w postanowieniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. zmiany sędziego z dnia 21 marca 2018 r..

Artykuł 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.

[podpis]Frederick Hufflepuff
Wicemarszałek Parlamentu XXXV kadencji[/podpis]

[/official]