Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych (/thread-9318.html)Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych - Severino Castiglioni - 05.04.2018

[official]

ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. OGŁOSZENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ XXXVI KADENCJI
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 2, ust. 1-2 oraz art. 11, ust. 1 Ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Zarządza się przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVI kadencji w terminie od 15 kwietnia 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r.

Artykuł 2.

Otwarcie oraz zamknięcie lokalu wyborczego wyznacza się na godzinę 20:00.

Artykuł 3.

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatur na Posłów do Parlamentu XXXVI kadencji wyznacza się na 15 kwietnia 2018 r. na godzinę 17:00.

Artykuł 4.

1. Kadencja XXXVI Parlamentu Republiki Bialeńskiej przypadnie na okres 18 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
2. Parlament Republiki Bialeńskiej XXXVI kadencji będzie składał się z 5 Posłów.

Artykuł 5.

Powołuję Państwowego Komisarza Wyborczego w osobie Antoniego Kacpra Burbona - Contiego, któremu powierzam procedurę losowania miejsc na liście wyborczej oraz otworzenia i zamknięcia lokalu wyborczego.

Artykuł 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

[podpis]Severino Castiglioni
Marszałek Parlamentu XXXV kadencji[/podpis]

[/official]