Forum Republiki Bialeńskiej
Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników wyborów uzupełniających - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników wyborów uzupełniających (/thread-9354.html)Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników wyborów uzupełniających - Tadeusz Krasnodębski - 23.04.2018

[official]
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU
WS. WYNIKÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie ma na celu ogłosić i potwierdzić wyniki wyborów uzupełniających do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVI kadencji, przeprowadzonych w dniach 22-23 kwietnia 2018 r.

Artykuł 2.

Łącznie w wyborach oddano 7 głosów na 31 możliwych, co oznacza frekwencję na poziomie 22,5%.

Artykuł 3.

1. Leszek Roskohard otrzymał 3 głosy, co stanowi 43% spośród oddanych głosów.

2. Lester Nowowicki otrzymał 4 głosy, co stanowi 57% spośród oddanych głosów.

Artykuł 4.

Mandat poselski uzyskuje Lester Nowowicki.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników jest skuteczne z chwilą jego ogłoszenia.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]