Forum Republiki Bialeńskiej
Zarządzenie Marszałka Parlamentu RB ws. pozbawienia mandatu poselskiego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Archiwum Biuletynu Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-550.html)
+---- Wątek: Zarządzenie Marszałka Parlamentu RB ws. pozbawienia mandatu poselskiego (/thread-9365.html)Zarządzenie Marszałka Parlamentu RB ws. pozbawienia mandatu poselskiego - Tadeusz Krasnodębski - 26.04.2018

[official]
ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. POZBAWIENIA MANDATU POSELSKIEGO

z dn. 26 kwietnia 2018 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3 i 4 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dn. 30 stycznia 2018 roku oraz art. 6 ust. 3 uchwały Parlamentu - Regulaminu Parlamentu z dn. 10 lutego 2018 roku z późn. zm.

Artykuł 1.

Pozbawia się mandatu poselskiego Posła Aurelio Castiglioni.

Artykuł 2.

Zwolniony mandat poselski obejmuje Leszek Roskohard.

Artykuł 3.

Niniejsze zarządzenie jest skuteczne w momencie pozytywnego rozpatrzenia przez Parlament Republiki Bialeńskiej wniosku Marszałka Parlamentu o pozbawienie mandatu poselskiego.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]