Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. mandatu i uzupełnienia składu Parlamentu - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. mandatu i uzupełnienia składu Parlamentu (/thread-9368.html)Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. mandatu i uzupełnienia składu Parlamentu - Tadeusz Krasnodębski - 26.04.2018

[official]
ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKEJ
WS. STWIERDZENIA UTRATY MANDATU I UZUPEŁNIENIA SKŁADU PARLAMENTU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Artykuł 1.

Stwierdza się utratę mandatu poselskiego przez Aurelio Castiglioni.

Artykuł 2.

Uzupełnia się skład Parlamentu Leszkiem Roskohardem.

Artykuł 3.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]