Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta RB ws. mianowania sędziego [Castiglioni] - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta RB ws. mianowania sędziego [Castiglioni] (/thread-9437.html)Postanowienie Prezydenta RB ws. mianowania sędziego [Castiglioni] - Antoni Kacper Burbon-Conti - 04.05.2018

[official]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. MIANOWANIA SĘDZIEGO

z dnia 4 maja 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy specjalnej o sądownictwie z dnia 3 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsze postanowienie ma na celu powołanie sędziego do orzekania w sprawie na wniosek Hewreta von Thorna złożony dnia 4 maja 2018 r.

Artykuł 2.

Wyznacza się Severina Castiglioni do rozpoznania wzmiankowanej sprawy.

Artykuł 3.

Niniejsze postanowienie jest skuteczne w momencie wejścia w życia uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie sędziego do rozpoznania wzmiankowanej sprawy.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]