Forum Republiki Bialeńskiej
Zadeklarowani sędziowie - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Kancelaria Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-101.html)
+---- Wątek: Zadeklarowani sędziowie (/thread-9494.html)Zadeklarowani sędziowie - Tadeusz Krasnodębski - 16.05.2018

[official]
OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJE SĘDZIOWSKIE
w kolejności alfabetycznej
(stan na dzień: 16 maja 2018 roku)

1. Tadeusz Krasnodębski

2. Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
(wyłącznie sprawy z zakresu orzekania o zgodności aktów prawnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu)
[/official]