Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. przeprowadzenia referendum - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. przeprowadzenia referendum (/thread-9521.html)Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. przeprowadzenia referendum - Jan Lubomirski-Dostojewski - 25.05.2018

[official]
ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. REFERENDUM
z dnia 25 maja 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zarządzenie przeprowadzenia referendum w celu zbadania opinii publicznej na temat w nim podjęty.

Artykuł 2.

Na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Tadeusza Krasnodębskiego zarządza się przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

Artykuł 3.

Rozpoczęcie referendum ogłasza się na 22:00, 1 czerwca br., a koniec na 22:00, 3 czerwca br.

Artykuł 4.

Ustala się następujące pytanie referendalne:

Czy popierasz wprowadzenie w Republice Bialeńskiej instytucji obywatelstwa honorowego?

Artykuł 5.

W sprawie ankiety do głosowania w referendum ustala się następujące wyjaśnienie dotyczące przedmiotu referendum:

a) udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznaczać będzie poparcie przedmiotu referendum,

b) udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznaczać będzie brak poparcia przedmiotu referendum.

Artykuł 6.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uchyla się rozporządzenia Marszałka Parlamentu ws. referendum z dn. 23 maja 2018 roku.

[podpis]Jan Lubomirski-Dostojewski
Marszałek Parlamentu XXXVI kadencji[/podpis][/official]