Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta ws. nadania folwarków - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta ws. nadania folwarków (/thread-9526.html)Postanowienie Prezydenta ws. nadania folwarków - Mardred von Salvepol-Nova Vita - 28.05.2018

[official]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA FOLWARKÓW

z dn. 28 maja 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsze postanowienie ma na celu nadanie folwarków osobom, które swoją pracą wyróżniły się na tle społeczności podczas kadencji 23. Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. W uznaniu zasług dla Republiki Bialeńskiej, nadaje się:
- Janowi Lubomirskiemu-Dostojewskiemu 5 folwarków
- Tadeuszowi Krasnodębskiemu 3 folwarki
- Frederickowi Martinowi Hufflepuffowi 2 folwarki
- Elżbiecie Kaczmarek 1 folwark

Artykuł 3.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

[podpis]Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]