Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta RB ws. odebrania obywatelstwa [Rabotowicz von Primisz] - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta RB ws. odebrania obywatelstwa [Rabotowicz von Primisz] (/thread-9548.html)Postanowienie Prezydenta RB ws. odebrania obywatelstwa [Rabotowicz von Primisz] - Michael Wolferine - 11.07.2018

[official]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ODEBRANIA OBYWATELSTWA

z dnia 11 lipca 2018 r.

Artykuł 1.

Na skutek długotrwałej nieobecności odbiera się obywatelstwo bialeńskie Akrypie Rabotowicz von Primisz.

Artykuł 2.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

[podpis]Michael Wolferine
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]

[/official]