Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia terminu wyborów prezydenckich. - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia terminu wyborów prezydenckich. (/thread-9575.html)Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia terminu wyborów prezydenckich. - Jan Lubomirski-Dostojewski - 17.07.2018

[official]
ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU
WS. OGŁOSZENIA TERMINU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PREZYDENCKICH

z dnia 17 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 8 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Zarządza się przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie od 2 sierpnia 2018 r. do 5 sierpnia 2018 r.

Artykuł 2.

Otwarcie oraz zamknięcie lokalu wyborczego wyznacza się na godzinę 20:00.

Artykuł 3.

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatury na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej wyznacza się na 1 sierpnia 2018 r. na godzinę 22:00

Artykuł 4.

Prezydent-elekt powinien zostać zaprzysiężony 5 sierpnia 2018 r. przed Parlamentem, zaś jego kadencja powinna się skończyć 28 października 2018 r.

Artykuł 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

[podpis]Jan Lubomirski-Dostojewski[/podpis][/official]