Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta RB ws. nadania obywatelstwa [Anderson] - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta RB ws. nadania obywatelstwa [Anderson] (/thread-9593.html)Rozporządzenie Prezydenta RB ws. nadania obywatelstwa [Anderson] - Jan Lubomirski-Dostojewski - 31.07.2018

[official]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA OBYWATELSTWA

z dnia 31 lipca

Artykuł 1.

Nadaje się obywatelstwo Ryanowie Andersonowi.

Artykuł 2.

Postanowienie wchodzi w życie w momencie publikacji.

[podpis]Jan Lubomirski-Dostojewski[/podpis][/official]