[Archiwalne] 11. Dywizja Zmechanizowana Lekka
#1
11. Dywizja Zmechanizowana Lekka zostaje sformowana z dniem 16.06.2014 z podstawie etatu nr DZL140616S - podstawą formowania dywizji są elementy Gwardii Czerwonej Siedmiogrodu

11 DYWIZJA ZMECHANIZOWANA LEKKA WCHODZI W SKŁAD 4 KA STACJONUJĄCEGO W SIEDMIOGRODZIE.

Struktura 11 DZL

- Dowództwo
- Batalion dowodzenia
- Batalion rozpoznawczy
- Eskadra śmigłowców
- 3  Brygady Zmechanizowane (111, 112 i 113 BZ)
- Pułk Artylerii
- Pułk Logistyczny


[attachment=1:3gprbxmi]

Brygada Zmechanizowana

- brygada zmechanizowana typu lekkiego, wyposażona głównie w kołowe bojowe wozy piechoty oraz kołowe transportery opancerzone oraz mająca tylko jeden batalion czołgów oraz trzy bataliony zmechanizowane.

Brygada Zmechanizowana (lekka) składa się z:

- Dowództwa i kompanii dowodzenia
- 3 Batalionów Zmechanizowanych
- Batalionu czołgów
- Dywizjonu Artylerii
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów


Szczegółowa organizacja pododdziałów brygady zmechanizowanej.

Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 81mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=2:3gprbxmi]
Drużyna dowódcy liczy 12 żołnierzy i posiada dwa opacerzone pojazdy rozpoznawcze - jeden z dwoma karabinami maszynowymi 7,62mm (mogą być użyte poza pojazdem) oraz jeden z działkiem 30mm.

[attachment=3:3gprbxmi]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada (podobnie jak drużyna d-cy) dwa opacerzone pojazdy rozpoznawcze - jeden z dwoma karabinami maszynowymi 7,62mm (mogą być użyte poza pojazdem) oraz jeden z działkiem 30mm. Łącznie pluton rozpoznawczy ma 8 opancerzonych pojazdów rozpoznawczych, z tego 4 z działkami 30mm
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
W plutonie dowodzenia batalionu, znajduje się m.in.:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=1:2qq6olgl]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa kołowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=2:2qq6olgl]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie lekkich kołowych transporterów opancerzonych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
20-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km oraz granatnikiem automatycznym 30mm.

[attachment=1:3fa0px8o]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Sekcja granatnika automatycznego 30mm

- pomocnik dowódcy kompanii
- obsługa granatnika automatycznego 30mm (3 żołnierzy)
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
20-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km oraz granatnikiem automatycznym 30mm.
granatnik automatyczny 30mm

[attachment=2:3fa0px8o]
Sekcja granatnika przed BWP.

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachment=3:3fa0px8o]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- zastępca d-cy plutonu/dowódca BWP
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- sanitariusz
- strzelec wyborowy
- działonowy BWP
- kierowca BWP
20-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km oraz granatnikiem automatycznym 30mm.

[attachment=1:2h2cn0t3]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP.

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny/dowódca BWP
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- działonowy BWP
- kierowca BWP
20-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km oraz granatnikiem automatycznym 30mm.

[attachment=2:2h2cn0t3]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 81mm i 2 plutonów przeciwpancernych (ciężkich wyrzutni PPK).

[attachment=1:22ocstxb]
Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny moździerzy - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone wraz z obsługami moździerzy 81mm. Razem pluton ma 7 kołowych transporterów opancerzonych i 6 moździerzy 81mm.

[attachment=2:22ocstxb]
Pluton przeciwpancerny posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny PPK - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone wraz z dwoma obsługami PPK w każdym.  Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 12 wyrzutni PPK.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Batalion Czołgów

Batalion Czołgów składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii czołgów (drużyna dowodzenia i 3 plutony czołgów)

Pluton rozpoznawczy kompanii dowodzenia ma skład identyczny jak w kompanii zmechanizowanej.

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=1:xkeofbcs]
Drużyna dowódcy liczy 12 żołnierzy i posiada dwa opacerzone pojazdy rozpoznawcze - jeden z dwoma karabinami maszynowymi 7,62mm (mogą być użyte poza pojazdem) oraz jeden z działkiem 30mm.

[attachment=2:xkeofbcs]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada (podobnie jak drużyna d-cy) dwa opacerzone pojazdy rozpoznawcze - jeden z dwoma karabinami maszynowymi 7,62mm (mogą być użyte poza pojazdem) oraz jeden z działkiem 30mm. Łącznie pluton rozpoznawczy ma 8 opancerzonych pojazdów rozpoznawczych, z tego 4 z działkami 30mm
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Natomiast w plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się podobne jak batalionie zmechanizowanym:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=1:3kiy8i1f]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa gąsienicowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=2:3kiy8i1f]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie gąsienicowych transporterów opancerzonych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Kompania czołgów

Dowództwo:

Dowództwo kompanii składa się z sekcji dowodzenia oraz sekcji szefa kompanii.

[attachment=1:3qmw31sz]
Sekcja dowódcy liczy 6 żołnierzy i ma dwa czołgi.

[attachment=3:3qmw31sz]
Sekcja szefa kompanii podobnie jak w przypadku kompanii zmechanizowanej liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy z km oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe.

3 plutony czołgów

[attachment=2:3qmw31sz]
Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 46 ton, uzbrojone w armatę 125mm i 2 km-y (jeden 7,62mm sprzężony, a drugi 12,7mm zamontowany na wieży do ognia plot). Załogi są 3-osobowe i tym samym pluton liczy 12 żołnierzy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Dywizjon Artylerii

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 3 baterii samobieżnych armato-haubic 122mm (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)
- baterii samobieżnych małokalibrowych zestawów plot. (pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)

[attachment=1:2s4arptu]
Pluton ogniowy armato-haubic samobieżnych składa się z transportera dowodzenia oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się armato-haubica samobieżna 122mm (na podwoziu gąsienicowym oraz opancerzony transporter amunicyjny. Pluton ma więc transporter dowodzenia, 3 armato-haubice samobieżne i 3 transportery amunicyjne oraz łącznie 25 żołnierzy

[attachment=2:2s4arptu]
Pluton ogniowy samobieżnych zestawów przeciwlotniczych składa się z transportera dowodzenia, transportera amunicyjnego oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się samobieżny zestaw przeciwlotniczy ze sprzężonym poczwórnie działkiem przeciwlotniczym 23mm i stacją naprowadzania. Pluton ogniowy liczy łącznie 5 pojazdów i 20 żołnierzy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#10
Jednostki dywizyjne

Pułk Artylerii

Pułk artylerii składa się z:
- Dowództwa i baterii dowodzenia
- Dywizjony artylerii (3 baterie samobieżnych armato-haubic 152mm)
- Dywizjonu przeciwlotniczego (2 baterie samobieżnych wyrzutni rakiet plot.)
- Dywizjonu logistycznego

[attachment=1:12e25pq2]
Dywizyjna artyleria składa się z armato-haubic 152mm na podwoziach gąsienicowych. Każda z trzech baterii posiada po 2 plutony ogniowe, z trzema haubicami. Pluton ogniowy składa się z transportera dowodzenia oraz trzech działonów - każdy działon ma armato-haubicę 152mm oraz transporter amunicyjny. Łącznie dywizjon posiada 18 armato-haubic 152mm.

[attachment=2:12e25pq2]
Dywizyjna artyleria przeciwlotnicza składa się z samobieżnych wyrzutni przeciwlotniczych (czteroprowadnicowa wyrzytnia rakiet przeciwlotniczych i stacja radarowa naprowadzania) na podwoziach gąsienocwych. Każda z dwóch baterii posiada po 2 plutony ogniowe, z trzema zestawami plot. Pluton ogniowy składa się z gąsienicowego transportera dowodzenia, transportera amunicyjnego oraz trzech działonów zestawów plot. Łącznie dywizjon posiada 12 wyrzutni plot.

Batalion rozpoznawczy

Dywizyjny batalion rozpoznawczy składa się z plutonu dowodzenia i dwóch kompanii rozpoznawczych, które wykorzystują bojowe wozy rozpoznawcze. Każda kompania ma pluton dowodzenia (2 BWR) oraz 3 plutony rozpoznawcze po 4 BWR.

[attachment=3:12e25pq2]
Pluton rozpoznawczy na BWR
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
W DNIU 19 CZERWCA 2014 ZGODNIE Z ROZKAZEM DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ JEDNOSTKA ZOSTAJE ROZWIĄZANA.

1. Sprzęt i uzbrojenie pochodzące z Gwardii Czerwonej RLS pozostaje na terenie RLS.
2. Sprzęt i uzbrojenie wydane z magazynów SZ RB zostaje zwrócone do magazynów SZ RB.
3. Dokumentacja jednostki zostaje przekazana do Archiwum Wojskowego.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości