Wniosek o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z konstytucją - 11.08.2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ
Wolnograd, 11.08.2016

Dane wnioskodawców: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: Cytuj5. Jeżeli osoba posiadająca mandat poselski zostaje powołana na urząd Wiceprezydenta RB, to taka osoba również traci mandat z chwilą powołania jej na ten urząd.

Projekt zmiany ustawy - ordynacja wyborcza
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...4#msg54164


Uzasadnienie wniosku: Na podstawie artykułu 14, ust. 6 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r. wraz z późniejszymi zmiana, po przegłosowaniu projektu ustawy przez Parlament Republiki Bialeńskiej chciałbym załączony projekt skierować do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej w celu stwierdzenia zgodności z konstytucją oraz z innymi przepisami Republiki Bialeńskiej.

1) Czy w myśl artykułu 3, ust. 5 w/w konstytucji Wiceprezydenta należy uznać za członka Rządu oraz czy osoba będąca powołana na funkcję Wiceprezydenta ma prawo posiadać mandat parlamentarzysty. Przedstawiony projekt w przedmiocie wniosku uniemożliwia po powołaniu na funkcję Wiceprezydenta sprawowanie mandatu. Proszę Wysokiego Sądu o stwierdzenie zgodności przepisów.

2) Tutaj chciałbym złożyć zapytanie do Wysokiego Sądu o przypadek, kiedy to Wiceprezydent jest również Ministrem, czyli bezsprzecznie członkiem Rządu. Czy wówczas można mu odebrać mandat parlamentarzysty na podstawie przepisów przegłosowanego projektu ustawy, pomimo to, że ustawa zasadnicza umożliwia równoległe sprawowanie urzędów.


Podpisano,
(-) Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 12 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia br.
wniosku o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją: Jeżeli osoba posiadająca mandat poselski zostaje powołana na urząd Wiceprezydenta RB, to taka osoba również traci mandat z chwilą powołania jej na ten urząd.

złożonego przez: Hewreta Faradobusa
na podstawie projektu Ordynacji Wyborczej

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę Ko/1/2016

Art. 2.
Rozpoznać sprawę 13 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie

Sąd Ludowy z powodu zawiłości prawnych będących przedmiotem wniosku postanawia odroczyć termin rozpoznania sprawy.
/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości