Wyrok Sądu Ludowego z dnia 1 listopada 2016 r., W/17/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 1 listopada 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 1 listopada 2016 r.
sprawy W/17/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy art. 14. ust. 4. Ordynacji Wyborczej ma zastosowanie w przypadku wyborów uzupełniających, tzn. czy trzeba przeprowadzać wybory uzupełniające, jeśli liczba kandydatów nie przewyższa liczby wolnych mandatów, jakie mają zostać obsadzone?

orzeka następująco:

Konstrukcja prawna, o której mówi art. 14 ust. 4 Ustawy - Ordynacja Wyborcza ma zostawanie w przypadku, gdy w wyborach uzupełniających liczba kandydatów nie przewyższy liczby wolnych mandatów, jakie mają zostać obsadzone.[b]

[b]UZASADNIENIE

[justify]Sąd zdecydował się dokonać wykładni rozszerzającej. W art. 14 ust. 4 Ustawy - Ordynacja Wyborcza, ustawodawca zadecydował, że w przypadku, gdy w wyborach liczba kandydatów, liczba przewidzianych mandatów na daną kadencję, to wybory nie są przeprowadzane, zaś kandydaci otrzymują mandaty. Celem niniejszej normy prawnej było niedopuszczenie do sytuacji, w której odbędą się wybory, których wynik będzie z góry znany. Rozumując per analogiam, Sąd doszedł do wniosku, że w przypadku wyborów uzupełniających sytuacja prawna jest niemalże identyczna. Jeśli liczba kandydatów nie przewyższy liczby mandatów, które mają zostać obsadzone, to należy zastosować konstrukcję prawną z art. 14 ust. 4 Ustawy - Ordynacja Wyborcza. Sąd przyjął, że intencja ustawodawcy - dążenie do likwidacji absurdalnych sytuacji - ma zastosowanie również do wyborów uzupełniających, zwłaszcza, że art. 15 ust. 4 rzeczonej ustawy mówi o tym, że wybory uzupełniające winny zosyać przeprowadzone "niezwłocznie", a terminy winny być maksymalnie skrócone. Wobec powyższych Sąd orzekł tak, jak w sentencji.
[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości