Wyrok Sądu Ludowego z dnia 15 listopada 2016 r., W/20/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 15 listopada 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r.
sprawy W/20/2016 z wniosku: Andrzeja Swarzewskiego
o brzmieniu: Czy prowadzenie kampanii mającej na celu namówienie Bialeńczyków do oddania swej niepodległości lub części terytorium jest przestępstwem? Czy podpisanie traktatu na mocy którego Bialenia utraciłaby niepodległość lub część terytorium oraz zagłosowanie za jego ratyfikacją jest przestępstwem?

orzeka następująco:

Prowadzenie kampanii mającej na celu namówienie Bialeńczyków do oddania swej niepodległości lub części terytorium jest przestępstwem w myśl art. 51 Kodeksu Karnego, zaś podpisanie traktatu, na mocy którego Bialenia utraciłaby niepodległość lub część terytorium oraz zagłosowanie za jego ratyfikacją jest przestępstwem w myśl art. 34 Kodeksu Karnego.

UZASADNIENIE

Prowadzenie kampanii, o którą pytał wnioskodawca równoznaczne jest z nawoływaniem do popełnienia przestępstwa z art. 34 Kodeksu Karnego w myśl art. 51 Kodeksu Karnego, co pozostaje w zgodzie z linią orzeczniczą Sądu przyjętą w wyroku w sprawie o sygnaturze akt K/6/2016. Podpisanie lub głosowanie za ratyfikacją traktatu, o który pytał wnioskodawca byłoby explicite podjęciem działania mającego na celu pozbawienie Republiki Bialeńskiej niepodległości lub oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej, czyli przestępstwem w myśl art. 34 ust. 1 lub ust. 2 Kodeksu Karnego, o ile ratyfikacja rzeczonego traktatu zakończyłaby się pomyślnie. Jeśli zaś rzeczona ratyfikacja zakończyłaby się niepomyślnie, każda osoba uprzednio głosująca za jego ratyfikacją odpowiadałaby w myśl art. 34 ust. 3 Kodeksu Karnego.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości